Proč je dobré se naučit vykládat tarotové karty

2-vrata k vědění

Většina těch, kdo se rozhodnou studovat výklad Tarotu, hned zpočátku nepočítá s tím, že se stanou profesionálními kartáři – a zdaleka všichni, kdo se Tarotem zabývají se jimi ani nestane. Jen je k tomu cosi táhne. To cosi nemusí být poslání pomáhat lidem, ale i prostá potřeba pochopit důvody toho co se děje jim samým, ale i v jejich nitru a vnitru lidí kolem nich. Pochopit, co a jak lidi motivuje, proč se děje to, co se děje. Pochopit souvislosti a propojení makrokosmu(co je vně) a mikrokosmu(co je uvnitř). Vnitřní touha po pochopení chodu světa je tak silný motor, že si vás přitáhne, chytí a nepustí. Je to touha nahlédnout za pomyslnou bránu, která střeží vědění.

Dalším důvodem pro to, abyste si toto umění osvojili, se možná někomu líbit nebude. Moc lidí, kteří si libují v přiznávání vlastních chyb, asi není. Ale je to tak, tyto karty umí odhalit vaše vlastní chyby i negativní vlastnosti, které máme. A i když se nám to velmi často nelíbí, poznání a hlavně přiznání si vlastních chyb, je jediná možná cesta k tomu, abychom je odstranili a tím i minimalizoval i problémy, které nám tyto naše chyby v životě způsobují.

Nechápete, proč vám osud stále hází klacky pod nohy a znepříjemňuje vám život?

Osud na vás není prvoplánově zlý, on vám tím chce jen něco naznačit, pošťouchnout vás ve vývoji tím správným směrem, kterým máte jít. Nejspíše je to tak, že vy těm jeho drobným náznakům nerozumíte. Vy i osud mluvíte v jiném jazyce. Vy lidským jazykem, osud jazykem náznaků a symbolů. Je to jako v přísloví CHYTRÉMU NAPOVĚZ, HLOUPÉHO TRKNI. Osud nejdříve napovídá a když nápovědu nepochopíte (nebo pochopíte, ale ignorujete), tak začne trkat. A trká a kope a dává jednu ránu za druhou, větší a větší, dokud vám to nedojde. Tato, leckdy dost tvrdá škola života, se dá výrazně zmírnit, právě tím, že se naučíte zavčasu chápat osudové náznaky a lekce, kterými vás směruje na vaší cestě.

V této komunikaci s osudem Vám Tarot, jako jediné karty, může pomoci. Byl k tomu vyvinut. Může být vaším tlumočníkem. Ostatní karty nejsou uzpůsobeny tak, aby ukazovaly dohromady a zároveň odděleně oblast běžné ho (světského) života i oblasti duchovní a osudové. Ostatní karty jsou v tomto velice zjednodušené a zaměřují se ne na hluboké poznání, ale na to povrchní a světské. Je to něco, jako když se léčíte u lékaře, který léčí jen viditelné symptomy a pak přejdete k doktorovi, který se zabývá celostní medicínou a ten, kromě symptomů léčí i důvody nemoci (které jsou mnohdy úplně jinde, než kde se nemoc projevuje). Vysvětlení pro technické typy – na autě se vám sjíždí gumy ke straně. Běžné typy karet poradí vyměnit gumy, vždyť jsou přeci sjeté. Tarot = hlubší poznání poradí opravit nápravu, udělat geometrii nápravy a pak teprve vyměnit gumy. To je rozdíl mezi Tarotem a ostatními kartami.

Není snadné umět správně vykládat karty sám sobě, být k sobě dostatečně upřímný. Často i tvrdý sám k sobě. Ale to už bude na vás samých, jak toto zvládnete, pokud se rozhodnete využít mé kurzy výkladu Tarotu a toto krásné umění naučit. Přihlásit se můžete zde.